Paketa

  • Social Media Standard. Paketa baze me te cilen ju mund te beheni pjese e Elektra Network. Perfshihen njohurite baze te cilat ju nevojiten per te filluar bizensin tuaj si Freelancer. Duke ju bashkuar Elektra Network ju do te keni mundesine te arrini ne nje kohe te shkurter te keni klientet tuaj te pare dhe te ofroni sherbimet tuaja ne Digital Marketing.
  • Paketa e avancuar e sherbimeve te cilat ofrohen nga Elektra Network. Ne kete pakete perfshihet gjithcka qe ju nevojitet per te ngritur Agjensine tuaj Dixhitale dhe te perfeksiononi sherbimet tuaja ne marketing dhe design. Te gjitha temat e trajtuara jane te zgjeruara si dhe pershihen tema extra si web development dhe brand design.
  • Paketa e avancuar e sherbimeve te cilat ofrohen nga Elektra Network vetem me nje person. Ne kete pakete perfshihet gjithcka qe ju nevojitet per te ngritur Agjensine tuaj Dixhitale dhe te perfeksiononi sherbimet tuaja ne marketing dhe design. Te gjitha temat e trajtuara jane te zgjeruara si dhe pershihen tema extra si web development dhe brand design.
  • Brand Design Standard. Paketa baze ne fushen e graphic design. Perfshihen njohurite baze ne Adobe Illustrator. Me ane te ketij trajnimi ju do te mund te krijoni logo, poster, libra si dhe paketime.